10 клас - Інформатика

«Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту»
Тема 1. Текстовий редактор (7 год.)
Урок №1. Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.
Урок №2. Робота зі списками і зображеннями у текстовому редакторі.
Урок №3. Практична робота №1. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.
Урок №4. Використання стилів, поняття про схему документа. Практична робота №2. Використання стилів і шаблонів документів.
Урок №5. Автоматичне створення змісту документа. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.
Урок №6. Практична робота №3. Автоматичне створення змісту документа. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.
Урок №7. Практична робота №4. Друк документа. Настроювання середовища користувача текстового процесора. Заліковий урок з теми.
Тема 2. Створення й показ слайдових презентацій (9 год.)
Урок №8. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації.
Урок №9. Створення презентації. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.
Урок №10. Практична робота №5. Розробка слайдової презентації.
Урок №11. Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації.
Урок №12. Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.
Урок №13-14. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Практична робота №6. Анімація в слайдових презентаціях.
Урок №15. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.
Урок №16. Підсумкове повторення та оцінювання за І семестр.