31.01.17

8 клас. Урок №35

Тема уроку: Величини логічного типу, операції над ними.


Змінні, які можуть набувати одне з двох значень true або false, називають змінними логічного типу.

var x, у: boolean;
QIP Shot - Image: 2017-02-01 01:21:01
QIP Shot - Image: 2017-02-01 01:21:59

Домашнє завдання:
1. с. 195-200,
2. опанувати таблиці істинності,
3. виконати онлайн завдання в learningapps.org під своїм акаунтом.

26.01.17

8 клас. Урок №34

Тема уроку: Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин. Розв'язування задач.

Задача: Обчислити значення виразу
Організація самостійної розробки програми учнями.
Домашнє завдання: повторити с. 200-206

25.01.17

7 клас. Урок №18

Тема уроку: Введення та редагування даних в Excel.


Найцікавіше в цій темі - це маркер автозаповнення.
Під час заповнення таблиці інколи виникає потреба введення даних, що повторюються або мають певну закономірність. Наприклад, номери за порядком учнів класу або номер класу для всіх учнів цього класу тощо. Для введення таких списків даних зручно копіювати дані з використанням маркера автозаповнення - маленького чорного квадрата в правому нижньому куті табличного курсора.
Для   введення   послідовності   текстових   даних   у  діапазон   клітинок потрібно:
  1. Увести в першу клітинку діапазону перший елемент списку.
  2. Зробити цю клітинку поточною.
  3. Навести вказівник на маркер заповнення (при цьому вказівник виглядатиме як чорний хрестик +.
  4. Натиснути ліву кнопку миші та, утримуючи й натиснутою, виділити потрібний діапазон.
  5. Відпустити ліву кнопку миші.
Для введення послідовності чисел потрібно:
  1. Увести в дві сусідні клітинки перші два елементи списку.
  2. Виділити ці клітинки.
  3. Заповнити потрібний діапазон клітинок, використовуючи маркер заповнення.
При цьому за першими двома елементами списку обчислюється різниця між елементами та, враховуючи її, його наступні елементи.

Домашнє завдання:
1. с. 150-162
2. Практично: в Excel створити календар на 2017 рік. Для прискорення роботи користуватися маркером автозаповнення.
3. Онлайн: виконати завдання в Lazarus під своїм акаунтом:

Відеоуроки Excel


24.01.17

8 клас. Урок №33

Тема уроку: Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

Блок-схеми:
Звертаю вашу увагу: якщо після ключових слів Then і Else слідує тільки по одній команді, то операторні дужки begin і end можна не ставити; перед Else ставити крапку з комою не можна.
Задача: перевірити, чи введене користувачем число по модулю ≤ 5.

20.01.17

8 клас. Урок №32

Тема уроку: Практична робота №10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

с. 188
п. 12 Обчислити значення виразу a(4b-3c)

1. Розробка інтерфейсу
2. Створити обробник подіїї натиснення на кнопку: виділити кнопку, вкладка Події, OnClick, створити процедуру.
3. Описати змінні, що будуть використовуватись в проекті.
var a, b, c, d: real;
4. Написати текст програми.
Зчитування введених даних:
   a:=StrToFloat(Edit1.Text);
   b:=StrToFloat(Edit2.Text);
   c:=StrToFloat(Edit3.Text);
Обчислення виразу:
   d:=a*(4*b-3*c);
Виведення результату:
   Label4.Caption:=FloatToStr(d);
5. Перевірка правильності роботи програми при різних вхідних даних. Наприклад, при a=10, b=3,5, c=2 значення виразу буде =80.
Домашнє завдання: с. 188-195, самостійно опрацювати п.6.2 "Налаштування проекту".

18.01.17

7 клас. Урок №17

Тема уроку: Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Типи даних: число, текст, формула. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.
QIP Shot - Image: 2017-01-21 02:16:02
Основні можливості текстового процесора:
1. уведення даних у клітинки електронних таблиць, їх редагування та форматування;
2. обчислення за формулами та з використанням вбудованих функцій;
3. побудова діаграм і графіків за даними,  що містяться в клітинках електронних таблиць;
4. друкування електронних таблиць, діаграм і графіків;
5. робота з файлами (відкриття, збереження, перегляд тощо);

17.01.17

8 клас. Урок №31

Тема уроку: Величина (стала і змінна). Їх властивості.
QIP Shot - Image: 2017-01-21 03:18:02
Константам (сталим) присвоюються значення в описовій частині програми і в процесі виконання програми їх змінювати заборонено.
Величину, значення якої може змінюватися, називають змінною.
Імена змінних та їх типи вказуються в проекті після ключового слова var (англ. variable - змінна).
QIP Shot - Image: 2017-01-21 03:21:11
Практична частина: розробка програми-калькулятора для чотирьох основних арифметичних дій.
Домашнє завдання: с. 183-187

16.01.17

Увага! Конкурс

Торік ми з учнями минулорічних 7-х класів тісно співпрацювали з itknyga.com.ua.
А зараз нам пропонують цікаву і корисну розвагу.
QIP Shot - Image: 2017-01-16 01:54:39
До уваги учнів 5-7 класів! Для учнів із високими знаннями і кмітливими думками ;) У вас є можливість повправлятися в інтерактивному конкурсі-квесті з інформатики. Та ще й виграти планшет!
Реєстрація до 19 квітня, вартість - 20 грн.
Основний етап конкурсу проходитиме 22 квітня, у суботу, з 15:00 до 16:30.
До фінальних змагань відберуть 16 учасників. Фінал 13 травня.
Про реєстрацію та всі положення конкурсу можна дізнатись на їхньому сайті.
Ну що, спробуємо? ;)