8 клас

Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).
Навчальна програма: Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: М. Жалдак, Н. Морзе, Г. Ломаковська, Г. Проценко,  Й. Ривкінд, В. Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
Підручник "Інформатика. 8 клас." Автори: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

Тема 1. Кодування даних
Урок 1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.
Урок 2. Кодування символів.
Урок 3. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання. Практична робота №1.
Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера
Урок 4. Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.
Урок 5. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.
Урок 6. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Інструктаж з БЖД. Практична робота №2. Конфігурація комп’ютера під потребу.
Урок 7. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних.
Урок 8. Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами. Практична робота №3. Архівування та розархівування даних.
Тема 3. Опрацювання текстових даних
Урок 9. Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.
Урок 10. Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.
Урок 11. Створення, редагування та форматування графічних об'єктів в текстовому документі.
Урок 12. Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі.
Практична робота №4. Створення текстового документа, що містить об'єкти різних типів.
Урок 13. Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців. +узагальнення та систематитизація знань
Урок 14. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів. Практична робота №5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.
Тема 4. Опрацювання об'єктів мультимедіа
Урок 15. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.
Урок 16. Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.
Урок 17. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.
Урок 18. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.
Урок 19. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.
Урок 20. Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті. Контрольна робота №3 з теми: «Опрацювання об’єктів мультимедіа».
Тема 5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування
Урок 21. Поняття мови програмування. Складові мови програмування.
Урок 22. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.
Урок 23. Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.
Урок 24. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.
Урок 25. Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.
Урок 26. Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.
Урок 27. Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.
Урок 28. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами.
Урок 29. Підсумкова Контрольна робота за І семестр.
Тема 6. Алгоритми роботи з об'єктами і величинами
Урок 30. Поле, його властивості.
Урок 31. Величини (змінні і константи). Їх властивості.
Урок 32. Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.
Урок 33. Практична робота 11. Налагодження готової програми. (самостійне опрацювання, ущільнення через зміщення зимових канікул)
Урок 34. Величини логічного типу, операції над ними.
Урок 35. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
Урок 36. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
Урок 37. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення.
Урок 38. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.
Урок 39. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.
Урок 40. Цикл з лічильником.
Урок 41. Цикл з передумовою.
Урок 42. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.
Урок 43. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.
Урок 44. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.
Урок 45. Відображення рисунків із зовнішніх файлів.
Урок 46. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.
Урок 47. Контрольна робота №5 з теми: «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»

Немає коментарів:

Дописати коментар