7 клас

Програма «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Автори: М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я. Ривкінд, В.В. Шакотько)

Тема 1. Електронне листування
Урок 1.  Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі, інструктаж. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Створення електронної скриньки.
Урок 2. Вкладання файлів. Перенаправлення повідомлень.
Урок 3. Використання адресної книги. Операції над папками та листами.
Урок 4. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли. Практична робота №1.
Тема 2. Моделювання
Урок 5. Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання.
Урок 6. Етапи побудови інформаційної моделі.
Урок 7. Практична робота №2. Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах.
Тема 3. Алгоритми з повторенням та розгалуженням
Урок 8. Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження. Повторення (цикл). Алгоритми з повторенням.
Урок 9-10. Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch. Практична робота №3.
Урок 11. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «якщо – то – інакше». Алгоритми з розгалуженням.
Урок 12. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів. 
Урок 13. Практична робота №4. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням для виконавців у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів
Урок 14. Підсумкова контрольна робота за І семестр.
Урок 15. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями і розгалуженнями в середовищі Scratch. Практична робота №5.
Урок 16. Узагальнення та систематизація знань по темі «Алгоритми з повторенням і розгалуженням»
ІІ семестр

Урок 17. Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Типи даних: число, текст, формула. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.
Урок 18. Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення.
Урок 19. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.
Урок 20. Практична робота 6. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.
Урок 21. Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні.
Урок 22. Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max.
Урок 23. Практична робота 7. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.
Урок 24. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі.
Урок 25. Практична робота 8. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі.
Урок 26. Контрольна робота №4 з теми: «Табличний процесор»