10 клас - Технології

«Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки». Укладачі: Ю. Дорошенко, І.Завадський. Лист МОН України від 24.12.2004 №1/11-6627
Тема 1. Призначення, основні поняття та засоби комп’ютерної графіки (3 год.)
Урок №1. Вступний інструктаж з правил безпеки під час занять в кабінеті інформатики. Призначення, можливості і сфери застосування комп’ютерної графіки. Поняття векторної і растрової графіки, їх порівняння.
Урок №2. Колірні моделі. Апаратні і програмні засоби комп'ютерної графіки. 
Урок №3. Особливості редакторів растрової і векторної графіки. 
Тема 2. Графічна алгоритмізація. Основи растрової і векторної графіки (7 год.)
Урок №4. Поняття алгоритму побудови графічного зображення.
Урок №5. Графічний редактор Paint: створення растрових зображень, що складаються з кількох елементів (графічних примітивів), використання інструментів графічного редактора Paint.
Урок №6. Практична робота №1. Графічна алгоритмізація і побудова зображення в середовищі Paint.
Урок №7. Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм Microsoft.
Урок №8. Створення простих векторних зображень.
Урок №9. Практична робота №2. Побудова векторного зображення
Урок №10. Тематичне оцінювання. Залік з теми: Основи растрової і векторної графіки.
Тема 3. Растрова графіка (8 год.)
Урок №11. Середовище програми Adobe Photoshop. Основні інструменти й панелі властивостей.
Урок №12. Практична робота №3. Основні прийоми роботи в середовищі Adobe Photoshop.
Урок №13. Виділення областей на зображеннях. Практична робота №4.  Виділення областей та їхня обробка.
Урок №14. Створення колажів. Робота з шарами на зображеннях.
Урок №15. Практична робота №5. Обробка багатошарових зображень, створення колажів.
Урок №16. Креслення і зафарбування. Практична робота №6. Малювання й фарбування.

Немає коментарів:

Дописати коментар